• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Περιγραφή

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

-Εύρεση συγκεκριμένης έκτασης πληρώντας τις προϋποθέσεις για την ανέγερση βίλλας .

-Οργάνωση και επίβλεψη των συνεργείων

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Εκσκαφή θεμελίων – Επίχωση θεμελίων.

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ
Μπετά καθαριότητας – Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού – Αποπεράτωση οικοδομικού σκελετού.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Υγρομόνωση τοιχίων υπογείου.
Θερμομόνωση υποστυλωμάτων και δοκών με εξηλασμένη πολυστερίνη.

ΣΤΕΓΗ
Κατασκευή εμφανής παραδοσιακής στέγης από ξύλο καστανιάς Αγίου Όρους

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τοιχοποιίες εσωτερικές – εξωτερικές – Μαρμαροποδιές – Επιχρίσματα
Κατασκευή τζακιού – Τσιμεντοκονίες δαπέδων

ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μάρμαρα λευκά Θάσου ( κρυσταλλίνα ) σε όλα τα λουτρά
Μάρμαρα λευκά Θάσου ( κρυσταλλίνα ) σε όλα τα εσωτερικά δάπεδα και σε εσωτερικό κλιμακοστάσιο.
Μωσαϊκό στους χώρους βιβλιοθήκης , τραπεζαρίας και κουζίνας
Χτίσιμο εξωτερικά όλο το κέλυφος με πέτρα
Εξωτερικά δάπεδα με πέτρα Πηλίου

 • Επίβλεψη – Κατασκευή: SPS Constructions
 • Έτος: 2007
SPS4 Constructions