ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Κακή συγκόλληση σε υψηλή θερμοκρασία ή έκθεση σε λιακάδα με αποτέλεσμα ταχεία πήξη της
κόλλας και μείωση της συγκολλητικής της ικανότητας.
2. Κακή ποιότητα υποστρώματος χωρίς τα κατάλληλα υλικά στην εφαρμογή της τσιμεντοκονίας με
αποτέλεσμα τη δημιουργία πόρων και ρηγματώσεων
3. Κακή ή μέτρια ποιότητας κόλλας.

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω του αδειάσματος από νερό σε περίοδο μη χρήσης με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό υγρασίας (εξ αιτίας των τριών προηγούμενων λόγων), τη δημιουργία πάγου εσωτερικά του υποστρώματος, που με τη διαστολή προκαλούν αποκολλήσεις.

Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε περιοχές με παγετό.

Δυστυχώς όταν η κατάσταση πάρει την «κάτω βόλτα» είναι μη αναστρέψιμη όσες τοπικές επισκευές και να κάνετε, γι’ αυτό το λόγο κάθε χρόνο χαλάει καινούργια περιοχή.

SPS4 Constructions